دسته‌ها
اخبار

Redfall, Redfail, Redfallout | Kaser Focus
ای، با، هفته سختی را پشت سر گذاشت، زیرا Redfall به طور چشمگیری نتوانست انتظارات را برآورده کند. ریچل کاسر روی یک Xbox پس از ردفال وزن می‌کند. بیشتر بخو،د


منبع: https://venturebeat.com/games/redfall-redfail-redfallout-kaser-focus/