دسته‌ها
اخبار

AmazonSmile بسته می شود: خیریه ها می گویند که آسیب خواهند دیدآمازون به زودی طرح خیریه خود را که به مردم اجازه می دهد از طریق ،ید کمک مالی کنند، می بندد.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-64397651?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA