دسته‌ها
اخبار

آیا فیلترهای تغییر چهره رسانه های اجتماعی باید تنظیم شوند؟با گسترش فناوری دستکاری ع، به ویدیوها، برخی از مقامات می خواهند که مداخله کنند.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/business-65544054?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA