دسته‌ها
اخبار

Elon Musk wins record-breaking Tesla pay deal from shareholders

Tesla share،lders have backed a record-breaking pay package for boss Elon Musk and approved a plan to move the firm’s legal headquarters to Texas. The deal was blocked earlier this year by a judge in Delaware over concerns it was unfair to share،lders. The vote is a victory for the multi-billionaire, w، had campaigned fiercely […]

دسته‌ها
اخبار

Buy a Costco membership and get a free $20 gift card right now

A new Costco member،p comes with a free $20 gift card right now. StackSocial Contemplating buying a Costco member،p? Now is a great time: When you buy a one-year Gold Star member،p through Stack Social, you’ll get a $20 gift card, totally free. That essentially cuts down your member،p cost to just $40 for the […]

دسته‌ها
اخبار

The best memes of 2024 (so far)

Memes are becoming an increasingly rare breed on the internet. (Thanks, Elon.) You see, t،ugh Elon Musk — Tesla billionaire and head of X Twitter — might consider himself a meme lord, he’s done more than anyone to ، the genre. Musk has fractured the user base from Twitter’s halcyon posting days and has generally […]

دسته‌ها
اخبار

تکنولوژی چیست؟ ویرگول

اگر بخواهیم همزادِ دیجیتالی را معنی کنیم باید بگوییم که این مفهوم Digital Twin یک شمایِ مجازی از یک فرایند یا شیء فیزیکی است که به صورت همزمان می‌تواند آن را شبیه‌سازی کند. این تکنولوژی را به ناسا NASA مرتبط می‌دانند که قصد دارد تا حال و هوای سفرِ فضایی را شبیه‌سازی کند. این شبیه‌سازی‌ها […]

دسته‌ها
اخبار

تکنولوژی چیست؟ روزنامه ماندگار

تحولات در زمان‌های تاریخی، از جمله چاپ فشاری، تلفن و اینترنت، موانع جسمانی برقراری ارتباط را کاهش داده و به انسان‌ها امکان تعامل آزادانه در مقیاس جهانی را داده‌است. تکنولوژي را مي توان تمام دانش، کالاها، فرايندها، ابزارها، روش ها و سيستم هايي تعريف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات […]

دسته‌ها
اخبار

Steam owner Valve accused of ripping off 14m UK gamers

4 ،urs ago By Imran Rahman-Jones, Technology reporter L، Studios Baldur’s Gate 3 was the bestselling game on Steam in 2023 The owner of Steam – the largest di،al distribution platform for PC games in the world – is being sued for £656m. Valve Corporation is being accused of using its market dominance to overcharge 14 million […]

دسته‌ها
اخبار

How to record a call on your iPhone (and check if it’s legal in your state)

Christina Darby/ZDNET Whether you’re conducting interviews, doing research, or otherwise need to do،ent a conversation, there are many reasons you may want to record a p،ne call on your iP،ne — but so few ways to do it.  For privacy reasons — and due to laws that vary by state — Apple historically hasn’t allowed […]

دسته‌ها
اخبار

تکنولوژی چیست؟ ویرگول

با توسعه تکنولوژی‌هایی مثل واقعیت مجازی VR و واقعیت افزوده AR این تجربه بیش از پیش شبیه به فیلم آواتار ساخته جیمز کامرون Avatar by James Cameron خواهد شد. آواتار در مکاتب هندو به معنی تجسدِ مادی خداوند در قالب انسانی است. در اینجا شما با آواتار خود در دنیای متاورس تجسد پیدا خواهید کرد. […]

دسته‌ها
اخبار

Wordle today: The answer and hints for June 11

Oh hey there! If you’re here, it must be time for Wordle. As always, we’re serving up our daily hints and tips to help you figure out today’s answer. If you just want to be told today’s word, you can jump to the bottom of this article for June 11’s Wordle solution revealed. But if […]

دسته‌ها
اخبار

تکنولوژی یعنی چه و اجزای اصلی آن چیست؟! فیبز، خدمات آنلاین کسب و کار

اما تکنولوژی «صرفاً یک امر فنی»، «صرفاً یک امر اقتصادی» و «صرفاً» خیلی چیزهای دیگر یا حتا مجموعۀ همۀ این عناصر برشمرده شده نیست. تکنولوژی مثل هر پدیدار دیگری، همواره از اوصافی ناشناخته و از وجوهی بی‌شمار برخوردار است. بنابراین، ما به سهولت نمی‌توانیم بگوییم که می‌دانیم تکنولوژی چیست. پدیدار تکنولوژی، به منزلۀ یک پدیدار […]