دسته‌ها
اخبار

JD Sports می گوید 10 میلیون مشتری تحت حمله سایبری قرار گرفته انداین زنجیره پوشاک ورزشی می گوید داده های ذخیره شده مربوط به مشتریانش ممکن است پس از حمله در خطر باشد.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/business-64452986?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA