دسته‌ها
اخبار

نیک کلگ، مدیر متا، مالک فیس بوک، هوش مصنوعی را “بسیار احمقانه” می داندرئیس امور جه، متا، سر نیک کلگ، خطرات فناوری فعلی را کم اهمیت جلوه داده است.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-66238004?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA