دسته‌ها
اخبار

موضوعات: توییتر تهدید به اقدام قانونی در مورد برنامه جدید متا کردمالک آن، ایلان ماسک، یک روز پس از راه اندازی اپلیکیشن رقیب می گوید: «رقابت خوب است، تقلب خوب نیست».


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/world-us-ca،a-66129215?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA