دسته‌ها
اخبار

مقامات ایالات متحده باید تماس با شرکت های رسانه های اجتماعی را محدود کنندیک قاضی مقامات را از تماس با پلتفرم ها بر سر “محتوای حاوی آزادی بیان محافظت شده” منع می کند.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-66106067?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA