دسته‌ها
اخبار

سر ایان لیوینگستون می گوید که بخش بازی های بریتانیا خواهان قرارداد مایکروسافت استسر ایان لیوینگستون می گوید امیدوار است بتوان برای تصاحب Activision توسط مایکروسافت به توافق رسید.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/business-65422187?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA