دسته‌ها
اخبار

خشم و ترس پس از شکستن اپلیکیشن محبوب دیابتسازندگان یک اپلیکیشن محبوب دیابت، پس از ،اب شدن، آن را از اپ استور حذف ،د.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-66203549?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA