دسته‌ها
اخبار

خانه‌های مسطح که خانواده‌های اوکراینی را اسکان می‌دهند


یک خانه سه ماژول متصل به شبکه، کاملا مبله، 18000 دلار (14000 پوند) با ماژول های اضافی 6000 دلار قیمت دارد. آقای با،تر پیشنهاد می کند که این طرح ها ممکن است راه حل خوبی برای پناهندگان اوکراینی باشد که در حال حاضر در خارج از کشور زندگی می کنند و امیدوارند روزی به خانه بازگردند.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/business-66044111?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA