دسته‌ها
اخبار

توییتر قصد دارد حساب های غیرفعال را حذف و بایگانی کندایلان ماسک، مدیر اجرایی، گفت که این اقدام برای در دسترس قرار دادن نام‌های کاربری بیشتر توییتر مهم است.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-65533014?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA