دسته‌ها
اخبار

تنظیم کننده ایالات متحده می گوید متا کاربران کودک را در معرض خطر قرار می دهدکمیسیون تجارت فدرال می گوید می خواهد مالک فیس بوک را از ،ب درآمد از کودکان باز دارد.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-65478062?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA