دسته‌ها
اخبار

تسریع در استقرار اترنت 800Gدر مورد تکامل مراکز داده سرعت بگیرید.

یادداشت برنامه «تکنولوژی اترنت مرکز داده و تکامل تا 224 گیگابیت بر ث،ه» آ،ین تحول پیوندهای اترنت پرسرعت، چالش‌های فنی اترنت 800G و راه‌حل‌های آزمایشی موجود برای رابط‌های حدا،ر 224 گیگابیت بر ث،ه را توضیح می‌دهد.

نسخه رایگان خود را اکنون دانلود کنید.


منبع: https://connectlp.keysight.com/224Gbps-AN?elqCampaignId=24822&cmpid=ASC-2108797&utm_source=ADSC&utm_medium=ASC&utm_campaign=306