دسته‌ها
اخبار

تست شبیه سازی در خودروهای الکتریکیمهندسان طراحی و آزمایش از فناوری شبیه‌سازی برای ساده‌سازی چرخه‌های تأیید طراحی و کاهش هزینه‌های آزمایش خودروهای الکتریکی استفاده می‌کنند. سازندگان و تامین کنندگان خودرو از این فناوری برای بهبود باتری های EV، پیشرانه ها و قابلیت همکاری بین خودروهای برقی و ایستگاه های شارژ استفاده می کنند.

برای دانلود وایت پیپر و ،ب اطلاعات بیشتر در مورد این فناوری قدرتمند فرم زیر را تکمیل کنید.


منبع: https://connectlp.keysight.com/Emulation_Test?elqCampaignId=25081&cmpid=ASC-2109344&utm_source=ADSC&utm_medium=ASC&utm_campaign=302