دسته‌ها
اخبار

Spotify برای کنار گذاشتن Heardle “تصمیم دشوار” می گیرداین اقدام کمتر از یک سال پس از ،ید این بازی توسط سرویس پخش موسیقی انجام شد.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-65302508?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA