دسته‌ها
اخبار

کتاب قاعده بازی Star Trek Adventures RPG Getting Lower Decks


تصویر برای مقاله با ،وان Lower Decks Is Coming to the Star Trek RPG for Maximum Tabletop Shenanigans

تصویر: Modiphus Entertainment

عرشه های پایین به ،وان یک پیشتازان فضا نمایش در حال حاضر حال و هوای عظیم ایفای یک کمپین نقش آفرینی رومیزی را در جه، بسیار جدی تر از آن دارد بازیکنان اصلی. بنابراین در نهایت برای مودیفوس کاملا منطقی است عالی ماجراهای پیشتازان فضا RPG برای سرگرمی در مقام رسمی.

عجیب ترین چیزی که لیوار برتون ستاره پیشتازان فضا امضا کرده است

این هفته ناشر TTRPG یک مجموعه کامل را اعلام کرد محتوا برای طول، مدت آن ماجراهای پیشتازان فضا آرپیجی با مضمون اطراف عرشه های پایین، نگاهی شیطنت آمیزتر و شیطنت آمیزتر به سری ،میشن می دهد پیشتازان فضا جهان به بازی شامل نمایه‌های شخصیت و طرح‌های ماموریتی با موضوع شخصیت‌های از عرشه های پایین، محتوا با یک مسئول به اوج خود می رسد عرشه های پایین منبع کمپین برای ماجراهای پیشتازان فضا اوا، امسال منتشر می شود.

تصویر برای مقاله با ،وان Lower Decks Is Coming to the Star Trek RPG for Maximum Tabletop Shenanigans

تصویر: Modiphus Entertainment

مثل گذشته ماجراهای راهنماهای کمپین، عرشه های پایین کتاب نه تنها راهی برای بازیکنان برای ایجاد شخصیت‌ها و قلاب‌های داست، با الهام از نمایش، بلکه نگاهی ارزشمند به چگونگی کشف لحن عرشه های پایین در یک سناریوی بالای ج، برای افرادی که تجربه قبلی TTRPG کمی بیشتر به “افراد فاجعه‌بار که در موقعیت‌ها تا حد ممکن ،انه راه می‌روند» تجربه، ،یب برخی از عرشه های پایینممکن است نام تجاری دیوانه به طور طبیعی رخ دهد، اما دیدن آن جالب است ماجراهای می خواهم بیشتر نزدیک شوم… بگوییم، ستارگان فکر بازیکنان با روشی برای بیرون آوردن ،اصری که انجام می دهند و نمی خواهند عرشه های پایینحال و هوای کلی به بازی های خود.

کیت های جنگ ستارگان لگو

در حال حاضر در بسیاری از بزرگترین و بهترین کیت های مدل جنگ ستارگان لگو، نشانه گذاری هایی در ک، کهکش، وجود دارد.

بسته های دیجیتال خدمه با الهام از شخصیت های عرشه های پایین در فصل یک از نمایش و قو،ن برای فرماندهی USS سریتوس –همچنین لورکرز، یک ماجراجویی مستقل با الهام از این مجموعه –هستند در حال حاضر موجود است. را راهنمای کمپین Star Trek: Lower Decks قرار است پاییز 2023 منتشر شود.


اخبار io9 بیشتری می خواهید؟ بررسی کنید که چه زم، باید انتظار آ،ین را داشته باشید مارول، جنگ ستارگان، و پیشتازان فضا نسخه های بعدی چه چیزی است DC Universe در فیلم و تلویزیونو هر آنچه که باید در مورد جیمز کامرون بد،د آواتار: راه آب.


منبع: https://gizmodo.com/star-trek-lower-decks-rpg-modiphus-release-date-1850333371