دسته‌ها
اخبار

چگونه GNSS با دقت بالا برنامه های جدید خودرو را فعال می کند | پوستردقت موقعیت معمولی ارائه شده توسط GNSS مستقل 3-10 متر است که برای کاربردهای خودرویی مانند ناوبری و تماس اضطراری من، است. با ظهور GNSS با دقت بالا، قادر به کاهش تأثیر خطاها، دقت موقعیتی زیر دسی متری امکان پذیر است و برای کاربردهای پیشرفته تر مانند C-V2X و رانندگی خودکار قابل استفاده می شود. به طور طبیعی، برای قابل اجرا بودن برای این برنامه های کاربردی حیاتی ایمنی، سایر پیش شرط ها مانند در دسترس بودن و یکپارچگی داده ها نیز باید برآورده شوند.

این پوستر انواع مختلف منابع خطا را نشان می‌دهد و توضیح می‌دهد که چگونه GNSS با دقت بالا داده‌های تصحیح خطا را به خودروها مح،ه و ارسال می‌کند و برنامه‌های جدید خودرو را برای GNSS فعال می‌کند.


منبع: https://www.rohde-schwarz.com/solutions/test-and-measurement/automotive/poster-،w-high-precision-gnss-enables-new-automotive-applications-registration_256220.html?mid=13547