دسته‌ها
اخبار

نیما مومنی مظنون به دلیل مرگ بنیانگذار برنامه نقدی بازداشت شدباب لی حین رانندگی در سانفرانسیسکو در جریان درگیری با چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفت.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/world-us-ca،a-65257806?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA