دسته‌ها
اخبار

سیاتل اولین شهر ایالات متحده است که تبعیض طبقاتی را ممنوع می کنداما یک گروه حامی هندو می گوید که این فرمان “به طور ناعادلانه ای کل جامعه را مشخص می کند و هدف قرار می دهد”.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/world-us-ca،a-64727735?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA