دسته‌ها
اخبار

سازنده ChatGPT به دلیل قانون هوش مصنوعی تهدید به خروج از اتحادیه اروپا را تهدید می کندسام ،من از OpenAI قبلاً گفته بود اگر از قانون آینده هوش مصنوعی پیروی نکند، ممکن است از اتحادیه اروپا خارج شود.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-65708114?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA