دسته‌ها
اخبار

دیوید گوتا می گوید آینده موسیقی در هوش مصنوعی استدی جی فرانسوی اخیراً با نرم افزار هوش مصنوعی آزمایش کرد تا صدایی شبیه امینم بسازد.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-64624525?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA