دسته‌ها
اخبار

جلوه های بصری نامزد بفتا ایجاد شده در خانهچگونه تصاویر دراماتیک در همه چیز همه جا همه به یکبار توسط پنج هنرمند در قرنطینه ساخته شد.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-64661994?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA