دسته‌ها
اخبار

تیک آبی توییتر: چندین هیلاری و نیویورک به عنوان تأیید ناپدید می شونداین غول رسانه های اجتماعی تاییدیه ای را که زم، مورد علاقه بود از هزاران حساب پاک کرده است.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-65346263?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA