دسته‌ها
اخبار

ایالات متحده گوگل را به “اخراج” رقبای تبلیغاتی متهم می کندیک شکایت فدرال مدعی است که اقدامات ضدرقابتی غول فناوری به این م،ی است که وب سایت های بیشتری به دیوارهای پرداخت نیاز دارند.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/technology-64393868?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA