دسته‌ها
اخبار

اوکراین تغییر دریا برای باز بود – رئیس GCHQ


به همین دلیل، او افزود، بخش خصوصی نقش مهمی در این درگیری ایفا کرده است – چه تصاویر ماهواره ای از ارائه دهندگان خصوصی، که می تواند ادعاهای اطلاعاتی در مورد افزایش نیرو را تایید کند، یا کار شرکت هایی مانند مایکروسافت در ارائه سایبری. -دفاع از اوکراین


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/uk-64111622?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA