دسته‌ها
اخبار

الیزابت هلمز بنیانگذار ترانوس در پایان آوریل به زندان می رودیک قاضی حکم داده است که بنیانگذار استارت‌آپ نمی‌تواند تا زم، که علیه محکومیت‌هایش تجدیدنظر می‌کند آزاد بماند.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/world-us-ca،a-65241105?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA