دسته‌ها
اخبار

آمازون 18000 شغل را به دلیل کاهش هزینه ها حذف می کندبیشتر از دست دادن مشاغل ناشی از منابع انس، و ،ده فروشی از جمله فروشگاه های Amazon Fresh و Go است.


منبع: https://www.bbc.co.uk/news/business-64171008?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA